ezelsoor
DE//BOOKMARKS.VAN:
  [ R O G I E R   M O S T E R T ]  pijltje

 

 
(mugshot)

Rogier Mostert (1974) is als freelancer werkzaam bij Computer!Totaal en publicist van verscheidene internet handleidingen. In zijn laatste werk staat Communicator centraal, de meest recente 'browser' van Netscape waar niet iedere surfer even blij mee is. Bij Shift zet hij de browseroorlog in perspectief.

  "Op internet woedt een verbeten strijd tussen de twee grootste browsermakers: Netscape en Microsoft. In den beginne was er Netscape die zijn Navigator op de markt bracht voor de meest uiteenlopende besturingssystemen. Het marktaandeel van Netscape was toen enorm. Totdat Microsoft zijn strategie herzag en interesse kreeg voor het Net. Microsoft had een technologische achterstand ten opzichte van Netscape. Versie 2.0 van Microsofts Internet Explorer maakte dat wel duidelijk. Met het verschijnen van Internet Explorer 3.0 bewees Microsoft in staat te zijn een kwalitatief goede browser te maken. Vanaf dat moment begon er een titanenstrijd tussen de twee spelers. Andere browsermakers zagen deze strijd met lede ogen aan en trokken zich terug uit de markt.

v0.9 Zowel de Navigator als de Explorer kreeg een schare fans die 'hun' browser vastberaden verdedigde. Microsoft was de gebeten hond, omdat deze volgens velen van internet een Microsoft Netwerk wilde maken. Via diverse websites wordt actie gevoerd. Zo is er bijvoorbeeld The Society Against Internet Explorer en ook Marc Andreessen, de geestelijke vader van de Navigator, ontkomt niet aan een batterij anti-fans.

v0.96 Onlangs is de nieuwste versie van Navigator uitgekomen, verwerkt in een pakket genaamd Communicator. Communicator is een verzameling programma's met een minimale omvang van 15 Mb. Deze strategie van Netscape heeft veel kritiek ontvangen, omdat een hoop mensen alleen de nieuwe Navigator in huis wil hebben zonder de ballast van extra programma's. Uiteindelijk is er een 'losse' versie van de Navigator verschenen. Volgens CNet zou Netscape deze actie niet hebben ondernomen onder druk van de gebruikers maar van een aantal zakelijke partners die zo hun eigen marktaandeel in internet programma's veilig wilde stellen. Ook Microsoft zal Internet Explorer 4.0 in verschillende versies aanbieden.

v1.1 Opmerkelijk is de jacht op bugs wanneer een nieuwe (beta) versie uitkomt. Netscape beloont de aanmelding van een bug met een standaard geldbedrag. Nadat Communicator was verschenen, kreeg Netscape de melding dat er een enorme fout was ontdekt, maar de ontdekker van deze bug wilde de informatie pas verklappen als men flink diep in de buidel zou tasten. Hoezo afpersing? Saillant detail: Microsoft krijgt consequent meer kritiek te verduren dan Netscape.

v3.0 Wat brengt de toekomst? De slag om de browsers is nog niet ten einde. Hoe zal Internet Explorer 4.0 worden ontvangen en wat zal de reactie van Netscape zijn? Krijgen we nog meer stand-alone versies, of worden de browsers nog verder uitgebreid met additionele programma's? Goede adressen om op de hoogte te blijven, zijn BrowserWatch en Cybertools. Wie lekker wil ouwehoeren over browsers, kan inspiratie opdoen op bij Suck."   einde

a r c h i e f  |  r e a c t i e


   © 1997 Planet Internet. Alle rechten voorbehouden.