ezelsoor
DE//BOOKMARKS.VAN:
  [ L E O   V A N   D E R   W E E S ]  pijltje

 

 
(mugshot) Leo van der Wees (1959) is jurist en zes jaar universitair docent Informatica en Recht geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor een jurist is Van der Wees uitermate 'online' te noemen. Hij beheert de mailinglijst JURIST-L, is mede-auteur van het vorige week verschenen boek Internet voor Juristen, redacteur bij AccountNet en oprichter van Legal Net Services, een start-up dat sinds begin '96 internetdiensten verleent aan de advocatuur.
Bij Shift verhaalt Van der Wees over de achterstand van de Nederlandse advocatuur en de inhaalrace van de wetgeving.
"Was tot voor kort de combinatie jurist-computer zo goed als ondenkbaar, internet trekt een steeds groter groeiende groep juristen naar het beeldscherm. De interesse lijkt echter vooral te ontspruiten in de breinen van rechtenstudenten en wetenschappers.

In de juridische praktijk gaat alles vooral nog op traditionele wijze. Is dat misschien de reden waarom het Advocatennet al ruim een half jaar in voorbereiding is en waarom de grote juridische uitgevers het (nog) laten afweten. Of zijn veel praktijk-juristen nog niet aangesloten op internet omdat er nog niets van hun gading te vinden is? Dat laatste kan niet waar zijn als we kijken naar de Marktplatz Recht, The World Law Guide, of Hieros Gamos.

Maar waar blijven dan toch de wetteksten, de jurisprudentie en al dat andere juridisch relevante materiaal dat elke advocaat via internet zou moeten kunnen raadplegen op een professionele en gedegen manier? Vooralsnog nergens en dus moet juridisch Nederland op dit moment genoegen nemen met goedbedoelde initiatieven van kleine organisaties en particulieren die (links naar) wetteksten en ander materiaal verzamelen.

Of biedt het Ministerie van Justitie misschien nog hoop om de praktijk-juristen het Net op te helpen? Op de Justitie-pagina met de titel Visie: justitie in samenleving kan de bezoeker enkel en alleen per telefoon reageren. Moet ik nog meer zeggen?

praktijk Intussen leveren veel praktijk-juristen die (nog) niets van internet afweten wel een bijdrage aan het opstellen van wet- en regelgeving om het Net te beteugelen. Laten we hopen dat dat goed afloopt. Wat staat de internetgemeenschap te wachten op juridisch gebied, naast een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de grondwettigheid van de Communications Decency Act en de bijna onvermijdelijke regulering van het gebruik van encryptie? Een kleine greep.

In maart '96 is de Europese Databankrichtlijn door het Europees Parlement aanvaard. Deze richtlijn moet binnenkort in onze wetgeving verwerkt zijn. Concreet betekent dit, dat onze Auteurswet een regeling zal bevatten die het mogelijk maakt het opvragen of het hergebruik van gegevens in een databank te verbieden: het extractierecht. Een interessant fenomeen voor exploitanten die hun geld verdienen met aan het Net gekoppelde databanken.

... In de maak is een Europese richtlijn die de consument moet beschermen bij op afstand gesloten overeenkomsten. Naarmate elektronisch betalen op internet meer gemeengoed wordt, een kwestie die zeer zeker geregeld moet worden. Nauw hieraan verwant is een onderzoek dat op moment plaatsvindt naar de aansprakelijkheidspositie van de 'elektronische' consument op de Interne Markt. Bekeken wordt of deze positie geregeld zou moeten worden in een heus Europees Wetboek van Privaatrecht.

En misschien zullen we, in navolging van de Amerikaanse staat Nevada, binnenkort ook wel geconfronteerd gaan worden met een anti-spam wet.

Deze en ander nieuwe regelgeving zal soms onvermijdelijk zijn, maar laten we wel hopen dat de regels opgesteld worden door mensen met een meer dan gemiddelde muisarm."  einde

archief
 
 


   © 1997 Planet Internet. Alle rechten voorbehouden.