terug   e-Wave 3.17
=Je persoonlijke interface voor cyberspace=
vrijdag 7 juni


= Vers van het Net:
+ Journalist daagt Buma uit
+ Londen betaalt cyberterroristen
+ Door internet verliest tv terrein
= Citaat van de Week
= Ontdek je plekje: EK manieVERS VAN HET NET


* De Nederlandse journalist Francisco van Jole heeft de muziekauteursrechtenorganisaties Buma/Stemra uitgedaagd hem juridisch te vervolgen. Van Jole (de Volkskrant, Daily Planet) nam afgelopen woensdag in een fel artikel op de opiniepagina van de Volkskrant een citaat op uit de tekst van het nummer 'Money'. Op zijn homepage is sinds gisteren het artikel ook te vinden, zij het nu met een muzieksample (money.wav). Volgens de 'tijdelijke regeling' van Buma/Stemra (zie e-Wave 3.16) zou Van Jole daarvoor per maand tien gulden (circa 200 frank) moeten betalen; het tarief voor particulieren. 'Ik ben niet van plan mee te doen aan hun regeling,' verklaart Van Jole tegenover de e-Wave. 'Buma/Stemra zijn blind voor multimedia en niet op de hoogte van de ontwikkelingen.' Van Jole bouwt zijn betoog rondom het citaatrecht: 'Tot voor kort was het onmogelijk om op deze wijze muziek te citeren. En citeren is geen auteursrechtenschending.' Maar geldt het citaatrecht voor iedereen? 'De wet geeft geen uitsluitsel over wie journalist is en wie niet. Afgezien daarvan, laat Bumra/Stemra zich beperken tot omroepen zoals Veronica en daar mij niet mee lastig vallen. Want daar zit het probleem, zij zijn niet gewend aan consumenten.'

Woordvoerder Willem Wanrooy laat de e-Wave weten dat Buma/Stemra niet onmiddelijk juridische stappen zullen ondernemen tegen de journalist. 'Hij doet maar. Wij zijn er helemaal nog niet aan toe om op korte termijn mensen voor de rechter te slepen. Op de langere duur zullen wij procedures moeten aanspannen. In dat geval zal dat een representatief geval zijn dat duidelijkheid schept.' Wanrooy houdt ten aanzien van het citaatrecht een slag om de arm: 'Citaatrecht is een uitzondering op de hoofdregels in de Auteurswet. De rechter zal maar moeten bepalen of een tekstcitaat gelijkgesteld kan worden aan een muziekcitaat.' Even voor alle duidelijkheid, Buma/Stemra beschermt alleen de auteursrechten van muzikanten, niet van bijvoorbeeld schrijvers. Wanrooy: 'Er wordt van ons verwacht dat wij de rechten van de 12.000 componisten en tekstdichters in Nederland en honderdduizenden in het buitenland zo goed mogelijk beschermen. We kunnen de discussie over internet maar beter vroeg dan laat beginnen.'

Wanrooy beaamt dat Buma/Stemra zich in recordtijd nogal impopulair hebben gemaakt. 'Al hadden wij in plaats van het tientje om een pond tomaten gevraagd, dan was nog steeds iedereen over ons heen gevallen. De oude garde van internet verzet zich hevig tegen de normalisatie en commercialisering van internet. Je kunt je ogen niet sluiten voor het feit dat internet iedere dag commercieler wordt. Internet is dadelijk een volwaardig distributiekanaal is geworden. En daar zijn consequenties aan verbonden.' Van Jole is met name bezorgd over hoe die consequenties er eventueel uit komen te zien. 'De huidige 'tijdelijke regeling' van Buma/Stemra is een domme, stompzinnige regeling die niet zal werken. Hoe denken ze uberhaupt dat tientje te incasseren? Nee, die regeling moet echt weg.' Van Jole verwijst tenslotte nog naar een citaat van de Nederlandse minister Sorgdrager van Justitie uit een toespraak die zij hield op het congres 'Copyright in cyberspace, copyright in the global information infrastructure'. De toespraak stond gisteren bewerkt in het NRC Handelsblad. Sorgdrager stelt: 'Wie tegenwoordig een auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt, betaalt daarvoor veelal een bedrag aan een collectieve auteursrechtenorganisatie die dat weer doorbetaalt aan de rechthebbende. Met de komst van internet komen er meer mogelijkheden het auteursrecht individueel te exploiteren.' Van Jole interpreteert het citaat als bewijs dat minister Sorgdrager tegen de Buma/Stemra-regeling is. Wanrooy houdt zich net op tijd in. Hij kan zich daar niet 'on the record' over uitlaten. Dit kan nog wel eens een verhitte discussie gaan worden.

http://www.pi.net/~fvjole/buma.html
http://www.buma.nl
http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1996/06/06/Med/02.html


* In het financiele centrum van Londen hebben verscheidene banken, beleggingsfirma's en investeerdersgroepen enorme sommen geld betaald aan internationale cyberterroristen die wereldwijd sinds 1993 zo'n 400 miljoen pond hebben bemachtigd door te dreigen met 'meltdowns' van computernetwerken. Dat meldt de internet editie van The Sunday Times. Britse en Amerikaanse agentschappen zijn de 'aanvallen' die sinds 1993 de kop opstaken, nader aan het bestuderen. De Amerikaanse National Security Agency (NSA) spreekt van 'information warfare' technieken die vermoedelijk zijn opgedaan in het leger. De banken gaven zich liever over aan de terroristen dan de autoriteiten te waarschuwen en zodoende vast en zeker ruchtbaarheid aan de afpersing geven. De NSA denkt aan vier terroristenbendes en heeft bewijzen dat tenminste een van de vier bendes vanuit Rusland en een vanuit de Verenigde Staten opereert. Scotland Yard en de FBI hebben de jacht op de terroristen geopend. Opvallend was dat de afpersers zich richtten op de bedrijfsleiding. Zij hadden op de hoogste beveilingsniveaus in de computernetwerken berichten geplaats met teksten als 'Now do you believe we can destroy your computers?'. Dat scholtelde zij voor aan directeuren met de eis om losgeld op buitenlandse rekeningen te storten. De directeuren gaven stuk voor stuk gehoor aan de eisen. Binnen enkele minuten was het geld al weer verdwenen van de rekeningen. Een aantal van de geldsporen loopt naar staten in de voormalige Sovjet Unie. Over de identiteit van de terroristen is vooralsnog weinig bekend. Hebben de hackers op de aanstaande hackersconferentie Access All Areas II in Londen wellicht een leuke, nieuwe uitdaging...

http://www.sunday-times.co.uk
http://www.access.org.uk


* De mensen die het net ontdekken, waren voorheen in de meeste gevallen televisiekijkers. Dat is de opmerkelijke conclusie uit het rapport 'Electronic Access 96' van onderzoeksbureau Coopers & Lybrand. Mede door hun netgebruik keren zij zich ook naar een 'oud' medium: het papier. Internetgebruikers geven zelfs meer geld uit aan boeken en tijdschriften gewijd aan internet, dan dat zij op het net spullen aanschaffen. 80% van de onderzochten maakt zich dan ook zorgen over de veiligheid van het net, een bezwaar die de onderzoekers doet concluderen dat dit de groei van internet remt, en misschien zelfs wel smoort. Het onderzoek onderscheidt drie soorten netgebruikers: 54 procent zijn 'browsers' en zoeken willekeurig naar algemene informatie. 22 procent zijn 'communicators', de ervaren goedopgeleide gebruikers. De derde groep (24 procent) bestaat uit de 'informationseekers', veelal technologisch wat minder adept en uitgerust met een kinderschare. Informatie over internet haalt 39 procent van de gebruikers uit de traditionele media, 44 procent ontvangt hun tips uit mond tot mond reclame terwijl 32 procent al browsend op informatie stuit. Slechts een op de tien surfers vindt sites via links op andere sites.

Het eveneens onlangs verschenen onderzoeksrapport 'Conducting Business on the Internet' van O'Reilly and Associates richtte zich op het bedrijfsleven in plaats van de thuisgebruiker. Steeds meer bedrijven gebruiken de infrastructuur van het net als een thuis voor hun bedrijf en verzamelde kennis. Reeds 37 procent van de grote bedrijven en 23 procent van de middelgrote bedrijven heeft een eigen site. Daarbij wordt het netwerk steeds meer als intranet behandeld, voor interne communicatie. Volgens Tim O'Reilly, president van O'Reilly and Associates is 'het web de eerste technologie die het visioen van the paperless office gestalte kan geven.' Volgens hem laten intranets het beste zien waar de technologie goed voor is, namelijk kleine groepen mensen met dezelfde interesse verbinden.

http://www.colybrand.com
http://www.ora.comCITAAT VAN DE WEEK

'Telecommunication companies and banks are the next generation service providers because they run the large databases and are also developing content.'
Larry Ellison (Oracle) tijdens een persconferentie in Hilversum afgelopen week.ONTDEK JE PLEKJE
~ EK manie: http://www.nn.nl/oranje/, http://www.pi.net/ek/ en http://www.eurojackpot.com
~ Stephen King is tijdelijk een Special Agent bij Cool Site of the Day, http://cool.infi.net/agent/king.html
~ De Ronde om Texel, zaterdag live op internet: http://www.benelux.euro.apple.com/news/catrace/
~ United Icons of Internet, http://www.riv.net/heatwave/icons/icons.htm
~ Het zweet loopt langs je bilnaad. Tijd voor een trip naar een koud oord? http://www.arke.nl
~ De Heat is aan, http://www.sex.se (18+)
~ Last van een zonnesteek? Vraag raak bij http://www.bit-ic.nl/vraagbaak/
~ Discussieer mee over het geweld in de teksten van Nederhop, http://www.cjp.nl/~cjp/SLOT/STAFEL/DISCUSSIE/cjpstel3.html. Live chat op 13 juni a.s. tussen 15u00 en 16u00.
~ De definitieve site van Preview voor de fanatieke filmganger, http://www.preview.pi.net
~ Heb je je ingeschreven voor een lotingsstudie? http://www.ib-groep.nl/loting/
~ Feuten kunnen terecht bij de virtuele societeit Appoldro, http://www.appoldro.nl
~ De site waar je moeder je altijd voor heeft gewaarschuwd, http://www.paranoia.com/~goat/altar/
~ Internet voor juristen, http://www.lns.nl
~ Stappen in Amsterdam, http://www.timeout.nl
~ Alle engines op 1 keyboard, http://www.luc.ac.be/~9410917/home/search.html
~ De juiste URL van de site waar alle Nederlandse providers worden vergeleken is http://web.inter.nl.net/users/J.P.van.Zwieten/ip.htm
QuickTime(VR): Spy Hard met Leslie 'Police Squad' Nielsen, http://www.movies.com/sh/clips.html
Thuispagina: Download Engi_EK 1.0 op http://www.xs4all.nl/~jburen/engineer.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(c) 1996 Riverland Publications
Reproduktie zonder toestemming is verboden. Forward echter zovaak als je wilt, mits integraal. Het e-mail magazine e-Wave is een complementaire uitgave van het tijdschrift WAVE.
hoofdredactie: Erwin van der Zande
redactie: Ben de Dood, Adam Eeuwens
homepage: http://www.riv.net/heatwave/e-wave/e-wave.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++