terug   e-Wave 3.15
=Je persoonlijke interface voor cyberspace=
20 mei


= Vers van het Net:
+ Gratis bellen vanuit telefooncellen
+ 200 keer 28K8
+ European Business Awards
+ Vlaanderen overheerst op internet
= Reload: Meldpunt geopend
= Ontdek je plekje: Net miljonairs


VERS VAN HET NET

* Telefooncellen van PTT Telecom blijken niet afdoende te zijn beveiligd tegen oneigenlijk gebruik. Het is mogelijk om vanuit Nederlandse openbare telefooncellen zonder betaling naar het buitenland te bellen, zo toont onderzoek van e-Wave aan. E-Wave heeft de afgelopen dagen vanuit telefooncellen in verschillende plaatsen in Nederland kostenloos naar de Verenigde Staten en Frankrijk gebeld.

Jongstleden zaterdag 11 mei werd tijdens een openbare bijeenkomst op het Centraal Station van Utrecht het eerste nummer van het hackermagazine 't Klaphek gepresenteerd. In dit tijdschrift staan de (geheime) telefoonnummers van meer dan 1000 openbare telefooncellen verspreid over het hele land gepubliceerd. Deze informatie stelt iedereen in staat gratis gebruik te maken van sommige diensten van PTT Telecom. Het oneigenlijk gebruik van telefooncellen kan zonder technische kennis van het telefoonsysteem worden uitgevoerd.

Vanuit een telefooncel wordt via een operator van PTT Telecom (bereikbaar op gratis nummer 06-0410) een gesprek naar het buitenland aangevraagd. De operator vraagt naar het nummer waar vandaan gebeld wordt. Als dit nummer wordt doorgegeven maakt de operator een verbinding met het buitenlandse nummer. Op het display van de telefooncel verschijnt de tekst 'U heeft verbinding. Gratis gesprek.' PTT Telecom draait vervolgens op voor de kosten van het gesprek. Dit misbruik van telefooncellen is te wijten aan menselijke fouten bij de 06-0410 centrale van PTT Telecom. In sommige gevallen belt de operator bij het aanvragen van een gesprek terug naar het nummer van de telefooncel. Telefooncellen zenden bij een binnenkomend gesprek waarschuwingssignalen uit. Wanneer de operator terugbelt, weet hij of zij dat er vanuit een telefooncel wordt getelefoneerd en zal weigeren een verbinding naar het buitenland tot stand te brengen. Deze procedure blijkt nauwelijks te worden gevolgd. E-Wave heeft meerdere malen geconstateerd dat operators van PTT Telecom gesprekken zonder terug te bellen doorverbinden. Met de gegevens die in het hackermagazine zijn gepubliceerd blijkt meer misbruik van telefooncellen mogelijk. Er kan een 'collect call' vanuit het buitenland naar een telefooncel in Nederland worden aangevraagd. De opbellende partij in het buitenland verzoekt om een collect call naar een telefooncel in Nederland. Nadat de buitenlandse operator vraagt of de opgebelde partij in de telefooncel de kosten accepteert, wordt ook op deze manier zonder betaling een verbinding tot stand gebracht. Ook gratis gesprekken binnen Nederland blijken tot de mogelijkheden te behoren. Met behulp van het zogenaamde Voice Response Systeem (VRS) van PTT Telecom kan onder gratis nummer 06-0101 een collect call naar een telefooncel, waarvan het nummer bekend is, worden aangevraagd. De opgebelde partij in de telefooncel geeft door middel van intoetsen van het cijfer nul aan dat hij de kosten accepteert. Maar van kosten van de opgebelde partij blijkt geen sprake. Dit misbruik is niet afhankelijk van menselijke fouten. De computer van het VRS van PTT Telecom blijkt niet afdoende te zijn beveiligd.

Woordvoerder van PTT Telecom, Mark Zellenraath, erkent na lang aandringen de problemen. Op de vraag wat de standaardprocedure van PTT Telecom is met betrekking tot aanvragen van gesprekken met het buitenland moet hij het antwoord schuldig blijven. Hij meldt dat PTT Telecom de nummers van de telefooncellen die in 't Klaphek staan afgedrukt 'zo snel mogelijk' gaat veranderen. Daarmee is het probleem echter nog lang niet de wereld uit, want het is PTT Telecom 'niet duidelijk hoe die nummers achterhaald zijn.'

De geheime nummers van de telefooncellen zijn door een groep hackers, of 'phreakers' zoals ze in hackerskringen worden aangeduid, ontdekt. Volgens verschillende anonieme bronnen binnen het hackercircuit bestaan er diverse gratis 06 nummers die werken met het zogeheten Automatic Number Identification systeem. Wanneer er vanuit een telefooncel naar een dergelijk 06 nummer wordt gebeld, laat een gecomputeriseerde stem automatisch het nummer van de cel horen. Woordvoerder Zellenraath verklaart noch van Automatic Number Identification noch van het bestaan van de gratis 06 nummers die met dit systeem zouden werken, op de hoogte te zijn. 'Het is ons niet duidelijk wat dat voor nummers zijn.' Veel van de telefoonnummers die in 't Klaphek staan afgedrukt, zijn al door de PTT afgesloten. De hoofdredacteur van 't Klaphek die opereert onder de naam Listerique verklaart dat meer nummers van telefooncellen bij de redactie van het hackermagazine bekend zijn. Wordt (uitgebreid) vervolgd in WAVE 19. [JvB]

http://145.89.78.151/~bones/klaphek.html


* Morgen zal de AT&T divisie Paradyne op de internationale telecommunicatiebeurs TMAB te Brussel een supermodem lanceren waarmee snelheden worden behaald tot 200 keer de huidige 28K8 door middel van de GlobeSpan transmissietechnologie. Hiervoor zijn geen dure ISDN-lijnen nodig: de datasnelheid die morgen wordt getoond, kan over gewone, analoge koperen telefoonlijnen worden behaald. Deze maand nog start Lucent Technologies (voorheen AT&T Nederland) samen met KPN een proefproject. GlobeSpan dient als het antwoord van de PTT op de kabelmodem. GlobeSpan is primair bedoeld voor transmissie van 'multimedia telephone communications': videoconferencing, interactieve online games, WebTV en hoge bandbreedte voor de thuiswerker.

De GlobeSpan chip op de interne modemkaart maakt gebruik van de zogeheten SDSL (symmetric-digital-subscriber-line) technologie. SDSL richt zich op de 'last mile'; de laatste drie tot vier kilometer tussen de telefooncentrale en de telefoongebruiker. Op dit stuk van het traject wordt de snelheid opgeschroefd. Wat de technologie doet, is als het ware op een hogere frequentie het Ethernet opzoeken. Daardoor is het voor de eindgebruiker mogelijk simultaan te bellen en te surfen over dezelfde koperen telefoonlijn. Je hebt geen ISDN meer nodig. De interne GlobeSpan modemkaart voor de PC is stiekem een verkapte Ethernet-kaart, zoals die in bedrijfsnetwerken (LANs) worden gebruikt. Fons van den Heuvel van Lucent Technologies: 'Je bent direct verbonden met je internet provider. Je belt niet meer 'in', je klikt gewoon op Netscape. En dat terwijl je daarnaast gewoon kunt telefoneren.'

Hier schuilt nog een klein maar niet onbelangrijk probleem. Providers werken met dynamische IP-adressen (fysiek internet-adres voor je computer). Voor de tijd dat je inbelt en online bent, krijg je een tijdelijk IP-adres toegewezen. GlobeSpan vraagt om vaste IP adressen. Die zijn niet onuitputtelijk voorradig. Van den Heuvel: 'Klopt. Dat is iets wat we in de proef met KPN gaan uitzoeken.' Hij verwacht dat GlobeSpan niet voor eind 1997 rijp is voor de grote consumentenmarkt. Idealiter dient GlobeSpan als complement van een glasvezel-netwerk waarvan de lijnen vooralsnog niet 'to the home' komen en alleen de telefooncentrales met elkaar verbinden. Hoewel KPN volgens Van den Heuvel op den duur wel degelijk glasvezel tot aan de huiskamer wil aanleggen. 'KPN is doorgaans wat argwanend, maar ziet hier een serieus alternatief op de kabelmodem technologie.' De eerste proeven vinden bij PTT-medewerkers thuis plaats. Hmm, tijd voor een open sollicitatie.

http://www.att.com/net/primer/technology.html


* Op de ietwat teleurstellende Vijfde Internationale World Wide Web Conferentie anderhalve week geleden in Parijs kwam de climax op de laatste dag. De Europese Unie had als hoofdsponsor van de conferentie een speciaal SME (Small and Medium Enterprise) programma opgezet met als uitsmijter de European WWW Business Awards 1996. Michel Carpentier constateerde namens de Europese Commissie dat 'de markt goed gedijt zonder Europese interventie'. Toch zag hij een taak weggelegd voor de EU om 'het bewustzijn in het Europese bedrijfsleven te vergroten'. Vandaar ook de Awards. Een 40-koppige jury had al tele-jurerend 150 deelnemers beproefd op een aantal factoren: wat is de impact van een webserver op de omzet, in hoeverre draagt een site bij aan het creeren van extra banen, hoe is een site geintegreerd in bestaande bedrijfsactiviteiten en tenslotte hoe komt de structuur en presentatie van de site uit de verf. Dit waren de winnaars:
- in de categorie tot 10 werknemers: het Deense 'Port of Aarhus', http://www.euroports.com/aarhus/
- in de categorie 10 tot 250 werknemers: het Spaanse 'Prous Science', http://www.prous.es
- in de categorie meer dan 250 werknemers: het Duitse 'Global Engineering Network' van Siemens, http://www.gen.net
- in de categorie werkverschaffing: het Franse 'Village Electronique', http://village.cica.fr
- de wildcard ging naar het Britse 'Octacon', http://www.octacon.co.uk
- de prijs voor Best Overall ging naar het Ierse 'Nua' (Iers voor nieuw), http://www.nua.ie
Opmerkelijk was dat in de categorie 'meer dan 250 werknemers' geen tweede of derde prijs werd uitgeloofd. Volgens de jury waren er domweg niet genoeg goede sites die daarvoor in aanmerking kwamen. In de categorie 'werkverschaffing' eindigde Flanders Coast (http://www.flanderscoast.be) een eervolle tweede plaats. Infobel (http://www.infobel.be) werd derde in de categorie 'tot 10 werknemers'. Ondanks geruchten dat de door DiVa gemaakte site van Fleurop (http://www.fleurop.com) hoge ogen had gegooid, viel Nederland niet in de prijzen.

http://www.ispo.cec.be/EW3BA/sites.html


* Internet groeit in Belgie, maar laat qua populariteit een scheve verhouding zien tussen enerzijds Vlaanderen en anderzijds Wallonie. Dat is de voornaamste conclusie uit een rapport van het Brusselse onderzoeksbureau Netomium. Circa tachtig procent van alle online initiatieven komt uit Vlaanderen. Wallonie en ook de regio Brussel lopen wat achter de feiten aan. Van de 1700 Belgische sites die Netomium mid april noteerde waren er slecht 232 francofoon. Treffend zijn de sites van Belgische uitgevers. Op de groep Vers l'Avenir na zijn het vrijwel alleen maar Vlaamse uitgevers die hun uitgaven op het net hebben geplaats met Roularta, Concentra en De Tijd voorop. Het gevolg is dat de Nederlandse taal overheerst. Sites zijn wel tweetalig, maar eerder Nederlands-Engels dan Nederlands-Frans. Als een van de oorzaken van dit 'digibetisme' wijst Netomium op het gebrek aan toegang providers in Wallonie. Het bureau schatte het aantal internetgebruikers in Belgie momenteel op 200.000 met een groeipercentage van tien procent per maand. Het rapport is aan te vragen op info@netomium.be. De site van Netomium is overigens Franstalig. Er wordt volgens een woordvoerder nog gewerkt aan een Nederlands- en Engelstalige versie.

http://www.netomium.be/opport/Netoconcept.htmlRELOAD
Begin 644 reload.exe -- Zelfregulering op het net blijkt nog steeds te werken. Het beloofde meldpunt voor kinderpornografie is sinds 15 mei operatief en wordt beheerd door de Nederlandse providersvereniging NLIP. Het meldpunt is gehuisvest op http://www.xs4all.nl/~meldpunt/ waar tevens meer informatie over de werking van het meldpunt is te vinden. In het kort: mensen die in aanraking komen met kinderpornografische plaatjes (gepost door een Nederlander) kunnen bij het meldpunt terecht met klachten. Zie het als een digitale burgerwacht. Het meldpunt benadert vervolgens de persoon verantwoordelijk voor de plaatjes met een waarschuwing dat hij of zij de wet overtreedt. Als de persoon in kwestie de waarschuwing negeert, zal het meldpunt alle beschikbare informatie over de kwestie doorgeven aan de lokale politie. -- In de vorige editie van de e-Wave werden de specs behandeld van Bill Gates' verwachte baby. We hebben inmiddels per post de verlate geboortekaart van Bill ontvangen. Het is een meisje geworden, genaamd Jeniffer Katharina Gates. De baby verkeert in goede gezondheid. -- cut here...ONTDEK JE PLEKJE
~ Yahoo sleutelt verder aan de web-interface en lanceert de Image Surfer, http://isurf.yahoo.com
~ Andere Net miljonairs, http://www.pulver.com/million/
~ De Fortune 500 kan wel een update gebruiken: The Web 100, http://fox.nstn.ca/~at_info/
~ Check hier je HAVO en VWO eindexamen resultaten, http://www.alice.nl/ivl/
~ Voor alle Engels-dummies is er eindelijk een Nederlandstalige Netscape versie, http://home.nl.netscape.com/nl
~ Vanaf morgen kun je hier de Surinaamse verkiezingen volgen, http://www.sr.net
~ Humor als therapie, http://www.callamer.com/itc/aath
~ Only for girls and women, http://www.mediaport.org/~webgrrls/
~ Annie Sprinkle - alleen voor mannen? http://www.infi.net/~heck/sprinkleshow.html
~ Spraakmakende film gespot, http://chat.carleton.ca/~jmain/trainspotting/
~ CGI Joe, http://www.best.be/smartPage/intro.html
~ Getikt word je van die common gateway interfaces, http://www.panix.com/~erik/InfoTicker.cgi
~ Art Amsterdam 96 van 23 tot 27 mei, http://www.ccc.nl/art96/
~ 18+: Power Rangers, http://www.zeelandnet.nl/people/jackh/power.htm
~ De Amsterdam Marihuana Guide site, http://www.xs4all.nl/~dsens/
~ Alle ballen verzamelen, http://huizen.dds.nl/~shooter/ektoto.html
~ Deze site brengt de officiele festivalsite in verlegenheid, http://www.filmscouts.com/festivals/cannes96/index.html
~ Deze URL kunnen we wel op onze buik schrijven, http://www.e-wave.com
~ Eindelijk is er een Green Ribbon campagne, http://www.discribe.ca/childfind/
~ Steun het Wereld Natuur Fonds. Toch? http://www.panda.org
~ Na blauw, rood, zwart en groen bleek een Rainbow Ribbon de enige optie, http://www.ftech.net/~dutch/rainbow/
~ Een bibliotheek aan online bibliotheken, http://library.usask.ca/hywebcat/
Java: Een creatieve zandbak voor Java, opgezet door Sun Nederland - http://www.sambal.org
RealAudio: Check het album van de week bij Postcard, http://www.riv.net/yuliana/postcard/albumotw.htm
VRML: De Virtual Lounge, http://ourworld.compuserve.com/homepages/Igor_woestenburg/homepage.wrl
Thuispagina: Neem online pianoles, http://www.euronet.nl/users/albertr/piano.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(c) 1996 Riverland Publications
Reproduktie zonder toestemming is verboden. Forward echter zovaak als je wilt, mits integraal. e-Wave is een complementaire uitgave van het tijdschrift WAVE.
hoofdredactie: Erwin van der Zande
redactie: Ben de Dood, Jeroen van Bergeijk
http://www.riv.net/heatwave/e-wave/e-wave.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++