terug   e-WAVE 37
=De kewlste elektronische nieuwsbrief in de Benelux=
5 september

*SPECIALE EDITIE*

Beslaglegging bij XS4ALL op laste van Scientology

Vandaag is in het kantoor van Internetprovider Xs4all in Amsterdam op laste van de Church of Scientology (CoS) beslag gelegd op de computerapparatuur die de Internet-site van Xs4all in de lucht houdt. De actie gaat vooraf aan een civielrechtelijke claim dat Xs4all het auteursrecht van CoS heeft geschonden. Het bezoek van gerechtsdeurwaarder Baarn, verbonden aan Justitie in de regio Amsterdam, was op grond van een gerechtelijk bevel. Dit bevel was gericht tegen de anonymous remailer van Xs4all. De deurwaarder werd bij de inval vergezeld door inspecteur Penterman van de Amsterdamse politie, advocaat Hermans namens de CoS, twee door Braan aangestelde computerexperts (de heren Ootjes en Van Suchtelen) en twee Amerikaanse medewerkers van de CoS, de heer Weightman en mevrouw Jenssen. Op grond van het bevel werden de serienummers van de computers genoteerd, opdat bij een eventuele civielrechtelijke procedure geen van de computers ontbreekt. Van een feitelijke inbeslagname is dus geen sprake. De inval geschiedde met verlof van de president van de rechtbank en wordt onderbouwd door artikel 444 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De mensen van Xs4all waren enigszins verbaasd. 'Onze remailer werkt al maanden niet meer', aldus Felipe Rodriquez, directeur van Xs4all.

Een anonymous remailer stelt iedereen met een e-mail adres in staat een e-mail anoniem te versturen naar derden of naar nieuwsgroepen. Een gebruiker stuurt zijn mail naar het e-mail adres van de remailer, die het bericht vervolgens naar een opgegeven ontvangstadres doorstuurt. CoS is met een wereldwijde actie bezig tegen de beheerders van deze remailers. Op 3 januari stuurde de Amerikaanse Helena Kobrin, advocate van CoS International, een e-mail naar alle beheerders van remailers. In die brief - die mede aan Xs4all was gericht - wijst zij op de schending van de auteursrechten. Bovendien wordt in de brief om medewerking gevraagd de nieuwsgroepen alt.religion.scientology en alt.technology.clearing uit te sluiten van de newsserver. Actie van de beheerders bleef uit. In februari van dit jaar werd daarom een inval gepleegd bij de Fin Johan Helsingius, systeembeheerder van de remailer anon.penet.fi. Via deze remailer had iemand lasterlijk materiaal over de CoS de wereld ingeholpen. De Fin werd gedwongen gevoelige gegevens over te dragen aan de Finse politie. De inval was de eerste in een reeks die nu al enige maanden duurt. Vandaag was Xs4all aan de beurt.

Tijdens de inval bij Xs4all bleek de remailer niet de grootste zorg van de CoS. Advocaat Hermans, verbonden aan Advocatenkantoor Nauta Dutilh, presenteerde een schrijven met een aanklacht tegen de inhoud van de homepage van een Xs4all-gebruiker. Op deze homepage (http://www.xs4all.nl/~fonss) is ondermeer een document te vinden, getiteld: 'Steven Fishman Explains Scientology's "Dirty Tricks" & Money Laundering and His Participation.' Althans, was te vinden, want de link naar de bewuste tekst heeft de gebruiker na een verwittiging van Xs4all verwijderd. De 'religieuze' tekst is daarentegen nog wel te vinden op de homepage van een andere gebruiker: http://www.xs4all.nl/~mikeg/fish6.txt. Op de userhomepage van 'fonss' is ook materiaal van F.A.C.T.net te vinden. Fight Against Coercive Tactics (http://www.lightlink.com/factnet1/) is een wereldwijde organisatie, gestationeerd in Connecticut (VS), met als doel illegale praktijken van religieuze groeperingen te registreren. Publikaties van F.A.C.T.net over CoS zijn her en der op Internet te vinden. Voorbeelden: http://www.sky.net/~sloth/sci/sci_index.html of ftp://utbbs.civ.utwente.nl/pub/upload/factkit.zip.

Ze 'bestaan' alleen maar op Internet. In het merendeel van deze publikaties zijn passages opgenomen uit vertrouwelijke geschriften van Lafayette Ronald Hubbard, de stichter van de CoS, die niet naar buiten hadden mogen komen. Als voorbeeld een citaat uit een memorandum van de Hubbard Communication Office uit 18 oktober 1967, beter bekend als de *Fair Game Policy* van de CoS: '[An enemy] may be deprived of property or injured by any means by any Scientologist without any discipline of the Scientologist... may be tricked, sued, lied to, or destroyed.' Op het Net zijn veel postings te vinden met een gelijkaardige strekking, waaronder getuigenissen van ex-leden van de CoS die zijn bedreigd of op een andere manier lastiggegvallen. De strijd tussen CoS en het Net duurt nu al bijna een jaar (http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/home.html).

De hamvraag van dit incident is zeer actueel gezien de recente discussies over racisme en kinderpornografie op het Net. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de provider en waar begint die van de individuele gebruiker? Draagt een provider verantwoordelijkheid over de inhoud van homepages, e-mail of postings van bij hen aangesloten gebruikers? Schaadt een provider niet het privacy-recht van zijn gebruikers wanneer e-mail of postings worden *gescreend*? Kun je een postbode aanklagen wanneer hij een dreigbrief in je brievenbus stopt? Of de PTT wanneer een hijger jou lastigvalt? 'Wij van Xs4all zien de inhoud van die homepage niet als onze verantwoordelijkheid', licht Rodriquez toe. De CoS denkt daar anders over. Leisa Goodman (http://www.theta.com/goodman), perswoordvoerder van de CoS in de Verenigde Staten: 'Een provider kan ingrijpen. Als zij dat niet doen, doen wij het. Wij komen op voor onze rechten. Wij zijn voor vrijheid van meningsuiting en zien Internet als een medium voor vrije discussie en informatieuitwisseling. Maar met vrijheid komt verantwoordelijkheid.' Waarom richt de CoS de claim aan het adres van de provider en niet aan de gebruiker? 'Daar hebben wij geen naam van. Je kunt geen gerechtelijk bevel uit laten schrijven wanneer je geen naam hebt.' De gebruiker - 'fonss' - was niet bereikbaar toen deze e-WAVE werd verstuurd.

Goodman licht toe dat veel van de in januari aangeschreven providers inderdaad de nieuwsgroepen in kwestie hebben geschrapt. 'Wij hebben niet gevraagd alle nieuwsgroepen te screenen.' Maar is het sowieso een oplossing om nieuwsgroepen te verbannen? 'We hebben in de loop der tijd veel bij geleerd over het Net. We zien in dat onze strijd tegen het schenden van onze copyrights ontzettend veel werk is. Zo niet onmogelijk. Maar we spreken iedereen aan die verantwoordelijk is.' Het 'aanspreken' ging vandaag bij Xs4all op een volgens Rodriquez intimiderende wijze. 'Ze vielen met veel tamtam binnen: Amerikanen erbij, politie. Ik ben trouwens persoonlijke brieven kwijt die op mijn bureau lagen.' De invallen van de CoS staan bekend om de stevige aanpak. Maar dat is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat de doorgaans anarchistische sfeer van Internet nu plots wordt verbroken. Het gerecht heeft nog niet vaak haar gezicht laten zien in cyberspace. Justitie verkeert eigenlijk op dit moment in een impasse. En dat geldt niet alleen voor Nederland. Eerdere rechtspraak op dit elektronische gebied bestaat nagenoeg niet. Mocht de CoS doorgaan met de civiele procedure, dan staat ons een van de meest interessante rechtzaken te wachten. De jurispudentie zal verstrekkende gevolgen hebben. De vraag is alleen of die procedure er komt. Het gewraakte document is niet meer te vinden op de server van Xs4all, de remailer werkt al maanden niet meer en Xs4all levert de naam van gebruiker 'fonss' niet uit. Sterker nog, dat mogen zij niet. De CoS staat dus niet sterk. Maar fanatiek zijn ze wel.See ya next time!
erwin@wave.riv.nl++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(c) 1995 Riverland Publications
Niets uit deze uitgave mag zonder de schriftelijke/elektronische toestemming van de uitgever hergebruikt worden.

Huishoudelijk - http://www.riv.nl/heatwave/e-wave/e-wave.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++